Nye boliger

Nye boliger

Boligprosjekt 2022

For dette prosjektet har vi vært med på hele prosessen fra planlegging til ferdig oppførte boliger. Dette er fra et eldre boligfelt i Alta hvor eksisterende bolig ble revet, eiendommen ble utvidet og delt opp, og boligene ble tegnet etter kundenes ønsker.